Không có ảnh

Tham Quan Bảo Tàng

Bảo tàng nha khoa Suffolk là nơi lưu giữ hơn 3000 hiện vật, tái hiện lại một cách tương đối rõ nét lịch sử nha khoa Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. [more]

Không có ảnh

HISTORY

In the years following the Civil War the Seaboard and Roanoke RR prospered. One of the signs of this prosperity was the construction of a new passenger station in Suffolk, Virginia. The station was built [more]