Chuyên mục lưu trữ: Tham Quan Bảo Tàng Nha Khoa

Tham Quan Bảo Tàng

Bảo tàng nha khoa Suffolk là nơi lưu giữ hơn 3000 hiện vật, tái hiện lại một cách tương đối rõ nét lịch sử nha khoa Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Tham quan bảo tàng lịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tham Quan Bảo Tàng Nha Khoa | Chức năng bình luận bị tắt ở Tham Quan Bảo Tàng

HISTORY

In the years following the Civil War the Seaboard and Roanoke RR prospered. One of the signs of this prosperity was the construction of a new passenger station in Suffolk, Virginia. The station was built in 1885 and has remained … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tham Quan Bảo Tàng Nha Khoa | Chức năng bình luận bị tắt ở HISTORY